Chu Thị Bình Phương – Chuyên Viên Tư Vấn

14/07/2022
Chu Thị Bình Phương – Chuyên Viên Tư Vấn

Chu Thị Bình Phương
Chuyên Viên Tư Vấn

  • Năm sinh: 1999 – Quê Quán: Hà Nội
  • Từng học Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội – Khoa tiếng Nhật
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn Nenkin & Hoàn thuế
Liên hệ