Hoàng Thị Linh – Chuyên Viên Tư Vấn

14/07/2022
Hoàng Thị Linh – Chuyên Viên Tư Vấn

Hoàng Thị Linh
Chuyên Viên Tư Vấn

  • Năm sinh: 1999 – Quê Quán: Thanh Hoá
  • Từng học Trường Đại học Dân Lập Phương Đông – Chuyên ngành tiếng Nhật
  • Hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn Nenkin & Hoàn thuế
Liên hệ